OVER ORKA

Orka is het buurthuis, het wijkcentrum, de huiskamer voor de wijk Geestenberg en Muschberg en omstreken. Vanuit Orka worden vrijetijd activiteiten georganiseerd door en voor wijkgenoten van alle leeftijden.

Wij zijn de huiskamer voor de wijken Geestenberg/Muschberg en ’t Hofke, laagdrempelig en vraaggericht en opgericht op 1 april 2013. Onze corebusiness is activiteiten te bieden voor jong en oud. Wij werken vraaggericht en proberen elk initiatief te ondersteunen en te faciliteren vanuit de burgerparticipatie gedachte. Daarnaast streven we ernaar om de sociale en maatschappelijke cohesie te vergroten door de mogelijkheid te bieden om te verbinden en ontmoeten.