In deze biljartruimte staan 2 wedstrijdbiljarts. U kunt deze ruimte huren in combinatie met het gebruik van een of twee biljarttafels.

Voor diegenen die niet biljarten staan er tafels en stoelen om gezellig te praten of bijvoorbeeld te kaarten.

Huur biljart per uur € 5,00